Trang chủ | | Xe du lịch | Tin tức | Liên hệ  
 
   
cho thuê xe du lịch 4 chỗ
cho thuê xe du lịch 7 chỗ
cho thuê xe du lịch 16 chỗ
cho thuê xe du lịch 25 chỗ
cho thuê xe du lịch 30 chỗ
cho thuê xe du lịch 45 chỗ
THUÊ XE 7 CHỖ TPHCM
THUÊ XE 7 CHỖ TPHCM
thue xe 7 cho hcm, thue xe du lich 7 cho tai tphcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 7 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 7 chỗ

_______________________

THUÊ XE 4 CHỖ TPHCM
thue xe 4 cho hcm, thue xe du lich 4 cho tphcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 4 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 4 chỗ


THUÊ XE 7 CHỖ TPHCM
thue xe 7 cho hcm, thue xe du lich 7 cho tai tphcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 7 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 7 chỗ


THUÊ XE 15 CHỖ TPHCM
thue xe 15 cho hcm, thue xe du lich 15 cho tai tphcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 15 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 15 chỗ


THUÊ XE 16 CHỖ TPHCM
thue xe 16 cho hcm, thue xe 16 cho tai tphcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 16 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 16 chỗ


THUÊ XE 24 CHỖ TPHCM
thue xe 24 cho hcm, thue xe du lich 24 cho tai tphcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 24 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 24 chỗ


THUÊ XE 25 CHỖ TPHCM
thue xe 25 cho hcm, thue xe du lich 25 cho tai tphcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 25 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 25 chỗ


THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM
thue xe 29 cho hcm, thue xe du lich 29 cho tai tphcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 29 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 29 chỗ

THUÊ XE 30 CHỖ TPHCM
thue xe 30 cho hcm, thue xe du lich 30 cho tai tphcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 30 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 30 chỗ


THUÊ XE 35 CHỖ TPHCM
thue xe 35 cho hcm, thue xe du lich 35 cho tai tphcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 35 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 35 chỗ


THUÊ XE 45 CHỖ TPHCM
thue xe 45 cho hcm, thue xe du lich 45 cho tai thpcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 45 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 45 chỗ


THUÊ XE 50 CHỖ TPHCM
thue xe 50 cho hcm, thue xe du lich 50 cho tai tphcm

Kiểu xe
Giá thuê trong ngày
Thời gian
Phụ trội ngoài giờ
Điện thoại
Đã bao gồm
Chưa bao gồm

Thông tin liên quan

: thuê xe 50 chỗ tphcm
:
:
:
:
: Lương lái xe, phụ phí, xăng dầu.
: Thuế VAT.
:
thuê xe 50 chỗ

THUÊ XE DU LỊCH
THUÊ XE DU LỊCH 4 CHỖ
THUÊ XE DU LỊCH 7 CHỖ
THUÊ XE DU LỊCH 15 CHỖ
THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỖ
THUÊ XE DU LỊCH 24 CHỖ
THUÊ XE DU LỊCH 25 CHỖ
THUÊ XE DU LỊCH 29 CHỖ
THUÊ XE DU LỊCH 30 CHỖ
THUÊ XE DU LỊCH 35 CHỖ
THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ
THUÊ XE DU LỊCH 50 CHỖ

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng
 
  Hotline:
0942.200.005
  Emal: toanthang@thuexedulich.org
  86/6 Thích Quảng Đức,P5,Q.PN
 
Địa chỉ: 86/6 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.
Hotline: 0942.200.005
Emal: toanthang@thuexedulich.org
Copyright © thuexedulich.org. All rights reserved.